Dogum Izni
Elçi
GS Engeli
Milyarlik Palyaçolar
Vintage

Türkiye'de kadın olmak zor. Çalışan kadın olmak daha zor. Çalışan anne olmak ise en zoru. Hamile kaldığınız an başlayan sorunlar, doğum sonrası işyerine döndüğünüzde artarak devam ediyor. Kimi statü kaybına uğruyor, kimi istifa ediyor. Tabii bu süreçte zaten işinizi çoktan kaybetmediyseniz...

Türkiye'de çalışan kadın oranı sadece yüzde 18'lerde... Erkeklerle aynı işi yapan kadınlar erkeklerden daha az kazanıyor! Bunlar bilinen sorunlar. Peki diğerleri. Aslında çok bilinen ama konuşulmayan, bir o kadar hayatın içinde olan o kadar çok sorunu var ki kadınların...

Diyelim hamilesiniz... Doğaldır ki, mutlu ve heyecanlısınız. Ama nereye kadar? "Yeni çocuk eski iş" denklemi her zaman yürümüyor. Gerçekçi olmak gerekirse çoğu zaman yürümüyor.

Aslında yasalar net... İş kanununa göre hamilelik ve doğum işten çıkarma sebebi olamaz. Kadın kağıt üzerinde korunuyor. Bir tek sorun evdeki hesap çarşıya uymuyor.  Hemen somut bir örnek: Geçtiğimiz günlerde tekstil ve konfeksiyon sektöründe kadınların adet döneminde ağır işte çalıştırılamayacağına dair bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Yönetmelik işverenden büyük tepki aldı. Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden Sanko'nun patronu Abdulkadir Konukoğlu, "Ben işçilerimin aybaşını mı takip edeceğim" diyerek, uygulama değişmezse 4 bin kadın işçinin işine son vereceğini söyledi. Sizce kadınlar ne kadar korunaklı yaşıyor?

Evlilik ve doğum, kadın çalışanların işten çıkarılma nedenlerinin yüzde 20‘sini oluşturuyor. Doğum öncesi ve sonrası izinleri, çocuk bakımı gibi sorumlulukları nedeniyle işgücü veriminin düşeceği değerlendirmesi işten çıkarmada temel etkenlerden biri haline geliyor.

İşin bir başka noktası da doğum izninden döndükten sonra işyerinde yaşayacakları zorluklar. İzin dönüşünde işyerinde herhangi bir sebeple zorluk yaşayan kadınların oranı yüzde 32,8. Araştırmalar kadınların doğum iznininden sonra eski çalışma pozisyonuna geri dönemeyebildiklerini gösteriyor.

Hamile kaldınız, doğum iznini kullandınız... Aynı pozisyona mı döneceksiniz? Yerinize atanan kalıcı olarak o pozisyona getirildiyse? Bu durumda size başka bir pozisyon mu teklif edilecek? Öneriyi kabul etmezseniz istifa dışında bir yolunuz var mı?

Konuyu Tartışma Platformu'na taşıdık ve işin uzmanlarına sorduk.


 

Binnur Zaimler
Doğan Yayın Holding
İK Koordinatörü

"Doğum sonrası işe dönen çalışan için en uygun olanı, tabii ki kendi pozisyonunda devam etmesidir. Ben daha çok bu yönde uygulamaların arkasında duruyorum. Geri dönene kadar kişinin yaptığı işe bağlı olarak, sorumluluğu başkaları arasında paylaştırılabilir veya yerine geçici biri görevlendirilebilir. Doğum izni toplamda dört ay gibi bir süre, bu tabii ücretsiz izinlerle biraz uzayabiliyor. Bu sürenin tolere edilemeyecek kadar uzun bir süre olduğunu düşünmüyorum. İş Kanunu'nda doğum sonrası işe başlatmada kişiye verilecek görevle ilgili çok net bir madde yok. Yine de akılcı olan kişiye eski işini veya benzer sorumlulukta bir görev verilmesi olacaktır."


 

Şenay Ekizoğlu
Kadıköy Şifa Hastanesi
İK Müdürü

"Kadıköy Şifa Sağlık Grubu'nda bu tip durumlar için oluşturduğumuz bir işe alım yöntemi bulunuyor. "Geçici kadro" adını verdiğimiz, iki ay ve daha uzun süreli izinler için kullandığımız bir uygulama bu. Bu uygulamanın amacı, kişi izne ayrılmadan, geçici kadroya atanacak kişinin işbaşı yaparak işi öğrenmesi ve izinde olunan süre boyunca boşluğu doldurmasıdır.

İzin tamamlanıp kişi işbaşı yaptığında, geçici kadro "yedek kadro" olarak değerlendirilmekte ve eğer performansı da yüksekse, gerek aynı departmanda, gerekse bilgi, beceri ve eğitimine uygun bir başka departmanda meydana gelen ilk açık pozisyonu doldurmaktadır."


 

Berna Belkıs
Finansbank İK Stratejik Planlama, İşe Alım ve Kariyer Yönetimi Birim Yöneticisi

"Bizim yöntemimiz; bir taraftan personelin işini kaybetmemesini sağlamak iken diğer taraftan da kurumun iş devamlılığını bozmamak yönünde. Personelin izinde olduğu sürede kendi bölümünde diğer personele iş paylaştırma veya yedekleme yöntemi uyguluyoruz. Kalabalık ve geniş kadrolarda izinleri yönetmek adına yedek kadro bulunduruyoruz ve izin süresince geçici personel istihdam ediyoruz. Ancak uzun süreli doğum iznine ayrılan kişinin yerine ihtiyaçlar doğrultusunda işin gereği personel alımına gidildiği durumlar olabiliyor. Bu durumda ise personel doğum izninden döndüğünde uygun bir yerde ve uygun bir görevde değerlendirmeye çalışıyoruz."

Kağıt üzerinde farklı gerçekler daha farklı

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu'nun yaptığı ankete göre kadınların çoğu hamile oldukları ve hamile kalma ihtimalleri bulunduğu için veya anne oldukları için ayrımcılığa uğradıklarını düşünüyor. Bunlardan yüzde 25'i mesleki eğitimle ilgili, yüzde 20'si sicil notları, yüzde 13'ü terfilerde ve yüzde 8'i istihdam biçimi ve şartlarıyla ilgili konularda ayrımcılığa uğradığını düşünüyor.

Anket sonuçlarına göre, çalışan kadınların hamile olduğunu öğrenen işverenlerin yüzde 43'ü olumsuz tepki vermiş. İş şartlarını ileri süren işverenle hamile çalışan arasındaki sosyal ilişkiler de olumsuz etkilenmiş. Hamileyken daha hafif ve daha güvenli işlere geçmeyi talep eden kadınların yüzde 67'si zorluklarla karşılaşmış. İşyerinden izin alırken işveren tarafından kadınların yüzde 58'ine zorluk çıkartılmış.


 
Vestel